Jestem księdzem archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjąłem w 2013 r.) i posługiwałem przez dwa lata jako wikariusz parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie - Nowej Hucie. W 2015 r. rozpocząłem studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Współpracuję z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym oraz portalem liturgia.pl; współpracuję także z portelm profeto.pl i benedeo.pl. Publikowałem m.in. w Tygodniku Katolickim „Niedziela”, w miesięcznikach „List”, „Biblia krok po kroku”, „Msza Święta” oraz „Żywe Słowo”. Jestem autorem lub redaktorem 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.

Moją największą pasją jest teologia liturgii, której popularyzowanie stało się również moim powołaniem w powołaniu. Dlatego też ta strona internetowa nosi nazwę baptysterium.pl. Nazwa ta łączy moje dwie pasje: głoszenie słowa Bożego i liturgię. Baptysterium to miejsce w starożytnych bazylikach, gdzie znajdował się basen chrzcielny, w którym chrzczono dorosłe osoby. W starożytności osoby ochrzczone były nazywane pisciculi, czyli mała rybka. Basen chrzcielny - właśnie baptysterium - nosił także nazwę piscina – od piscis, czyli ryba. Symbolika ryby i baptysterium mówi jednak nade wszystko o konieczności rozwijania łaski chrztu w całym życiu chrześcijańskim. 

Głoszone przeze mnie słowo (homilie i katechezy liturgiczne) ma na celu przede wszystkim rozwijanie i coraz głębsze uczeczywistnianie łaski chrztu. Przez swoją posługę pragnę pomóc w „zanurzeniu” się w tajemnicy własnego chrztu i rozpoczęciu świadomego życia nim. Wszakże – jak mówił katechumenom św. Ambroży – staliśmy się rybami i trzeba, abyśmy pływali w wodach własnego chrztu.

 

Jako motto mojego życia kapłańskiego wybrałem fragment:
„To mówi Amen: Znam twoje czyny. Obyś był zimny albo gorący” (Ap 3, 14-15).

* * * * *

BIOGRAM

1988.07.28 – ur. w Szczucinie (od 1988 zamieszkały w Nowym Targu)

1995-2001 – SP nr 5 w Nowym Targu

2001-2004 – Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

2004-2007 – I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu

2007-2013 – Studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie

2012.05.08 - święcenia diakonatu, Kraków-Wawel

2012/2013 – posługa diakona w parafii śś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie

2013– magisterium z teologii. Tytuł pracy: „Trynitarna koncepcja liturgii Jeana Corbona
w świetle współczesnej teologii liturgii i jej wpływ na Katechizm Kościoła Katolickiego
z 1992 roku”.  Promotor: ks. dr Janusz Mieczkowski

2013.05.25 – święcenia prezbiteratu, Kraków-Wawel

2013.09-2015.07 -  wikariusz w parafii św. Józefa Oblubieńca w Krakowie
na os. Kalinowym (Nowa Huta)

2015.07- Studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie (Hiszpania)

2017– licencjat teologiczny z dogmatyki. Tytuł pracy: „Historia y teología de la solemnidad In Apparitione Domini
en el Missale Hispano-Mozarabicum (1991)" (Historia i teologia uroczystości In Apparitione Domini
w Mszale Hiszpańsko-mozarabskim z 1991 r.). 
Promotor: ks. prof. Félix María Arocena