ks. Krzysztof Porosło
Echalar I,
Kolegium księży studentów Uniwersytetu Nawarry
Pampeluna (Hiszpania)nie ma możliwości kontaktu telefonicznego

https://www.facebook.com/krzysztof.poroslo

Rekolekcje, katechezy, głoszenie słowa Bożego - możliwość zaproszenia

Moją pasją jest głoszenie słowa Bożego, dlatego zawsze, kiedy tylko jest to możliwe, z największą radością przyjmuję zaproszenia do wygłoszenia rekolekcji, katechez czy homilii. Z racji, że aktualnie przebywam na studiach specjalistycznych w Hiszpanii mam znacznie mniejszą możliwość przyjechania i prowadzenia rekolekcji. Mniejszą, ale to nie oznacza, że nie głoszę ich wcale. Gdybyś chciał mnie zaprosić do swojej parafii, czy wspólnoty na głoszenie słowa Bożego napisz po prostu maila na podany wyżej adres. Spróbujemy wspólnie znaleźć dogodny termin, żeby się to udało. Szczególnie dobry czas to okres Wielkiego Postu i wakacyjny.  

KALENDARIUM

W tym czasie i w tych miejscach będę głosił słowo Boże:

ROK 2016

ROK 2017