Znajdziesz tutaj nagrania (zarówno video jak i mp3) katechez dotyczących liturgii, które głosiłem w różnych miejscach, szczególnie te, które były głoszone wraz z o. Tomaszem Grabowskim OP w auli św. Tomasz na ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.