Znajdziesz tutaj nagrania katechez dotyczących sakramentów, które w roku akademickim 2013/2014 głosiłem u krakowskich dominikanów wraz z o. Tomaszem Grabowskim OP.

7 tajemic – wprowadzenie do sakramentów ­(15.10.2013)

Tajemnica śmierci i zmartwychwstania – sakrament chrztu (19.11.2013)

Tajemnica namaszczenia – sakrament bierzmowania (17.12.2013)

Tajemnica uświęcenia – sakrament Eucharystii (21.01.2014)

Nagranie tej katechezy uległo uszkodzeniu i nie jest dostępne

Tajemnica przebaczenia – sakrament pokuty i pojednania (18.02.2014)

Tajemnica uzdrowienia – sakrament namaszczenia chorych (25.03.2014)

Tajemnica służby – sakrament święceń (08.04.2014)

Tajemnica zjednoczenia – sakrament małżeństwa (20.05.2014)

Sakramenty – źródło uzdrowienia (17.06.2014)